ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มาข้อมูลโรงพยาบาลสุคิริน ประมวลผลข้อมูลประจำวันที่ 24-03-2023

Girl in a jacket
0
วัคซีน Pfizer, BioNTech
Girl in a jacket
0
วัคซีน Sinopharm
Girl in a jacket
0
วัคซีน AstraZeneca
Girl in a jacket
0
วัคซีน Sinovac Life Sciences
ยอดรวมการฉีดวัคซีน


ฉีดทั้งหมด

Dose
เข็ม 1

0

Dose
เข็ม 2

0

Dose
เข็ม 3

0

Dose


ฉีดทั้งหมด

0

Dose
เข็ม1

0

Dose
เข็ม 2

0

Dose
เข็ม 3

0

Dose


ฉีดทั้งหมด

0

Dose
เข็ม 1

0

Dose
เข็ม 2

0

Dose
เข็ม 3

0

Dose


ฉีดทั้งหมด

0

Dose
เข็ม 1

0

Dose
เข็ม 2

0

Dose
เข็ม 3

0

Dose
สรุปการให้บริการฉีดวัคซีนประจำวัน
วัคซีน ณ โรงพยาบาลสุคิริน เชิงรุก
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3
Pfizer, BioNTech 0 0 0 0 0 0
Sinopharm 0 0 0 0 0 0
AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
Sinovac Life Sciences 0 0 0 0 0 0
สรุปยอดรวมการฉีดวัคซีนอำเภอสุคิริน
สรุปยอดรวมการฉีดวัคซีนเเยกเเต่ละตำบล
ตำบล ประชากรในเขตรับผิดชอบ ยอดฉีดการสะสม % ของยอดการฉีดสะสม
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3
มาโมง 0 0 0 0 0% 0% 0%
สุคิริน 0 0 0 0 0% 0% 0%
เกียร์ 0 0 0 0 0% 0% 0%
ภูเขาทอง 0 0 0 0 0% 0% 0%
ร่มไทร 0 0 0 0 0% 0% 0%
อื่นๆ 0 0 0 0 0% 0% 0%
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0% 0% 0%
สรุปยอดรวมการฉีดวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย
ยอดรวมการฉีดวัคซีนกลุ่มอายุ 12-18 ปี

dose