สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่ 08-06-2023

Girl in a jacket
0 ราย
รายใหม่วันนี
Girl in a jacket
0 ราย
กลับบ้านวันนี
การจำแนกตามความรุนแรง
รวมยอดระดับความรุนแรง

61 ราย

Asymtomatic

34 ราย

Mild

27 ราย

SWAB
ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)

0 ราย

ATK Positive
ตรวจแบบ RT-PCR

0 ราย

RT-PCR Positive
CI
0
ยอดผู้ป่วย CI ทั้งหมด
0
ยอดผู้ป่วย CI ชาย
0
ยอดผู้ป่วย CI หญิง
...
หายป่วยสะสม

0 ราย

เสียชีวิตสะสม

11 ราย

HI
ยอดผู้ป่วย HI ทั้งหมด

0 ราย