แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  ผู้ได้รับสิทธิการซื้อพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาล  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะเเละสมรรถนะครั้งที่2  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  การขายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะเเละสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมิน  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารนสุขทั่วไป  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  รับสมัครลูกจ้างพัสดุ(ลูกจ้างรายวัน) ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา  [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด


  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างพัสดุ (ลูกจ้างรายวัน) ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์   [1 ม.ค. 2513]

 อ่านรายละเอียด